Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

Pakkestrukturen er denne fra 30. dec. 2019

Bemærk: 
Man kan vælge mellem disse tre pakker.

For at se priserne for tilvalgskanalerne/ekstra kanalerne, TRYK HER.

 pakker 2020

Opkrævning januar

Der opkræves normalt 2 årlige rater. Første rate er lig halvdelen af foregående års pakkepris plus 1 års kontingent. Det er altså en a conto opkrævning. Generalforsamlingen i april beslutter så årets kontingent og pakkepriser. Der efterreguleres så, ved den førstkommende opkrævning efter generalforsamlingen. 

På grund af corona-situationen i 2020 er der endnu ikke afholdt generalforsamling i 2020. For ikke at få for stort underskud har bestyrelsen foretaget en foreløbig regulering af de opkrævede beløb, og dette er a conto opkrævninger. Der vil altså ske en slutregulering til medlemmerne med den først kommende opkrævning efter førstkommende generalforsamling, hvor nyt takstblad kan vedtages.

Prismodel 2019:

Fra 1. januar 2017 er alle pakker - også grundpakke - opkrævet direkte af Tune Kabelnet. Dog opkræves det tekniske grundkontingentet, fortsat som en del af huslejen hvis du er lejer i Greve Boligselskab.

  Årsrelateret Månedsrelateret 
Pakke Pris
helårligt
2019
efter
takstbladet
Afrundet pris/måned
som 1/12 af
årsprisen efter
takstbladet 1)
Kontingent 350 30
Kun Internet 1500* 125*
GRUND 800* 67*
MELLEM 3850*     321* 2)
FULD 6200* 517*
  ovenstående
er årspriser
Pris pr måned
efter takstbladet

* Bemærk: Dette beløb er uden Teknisk kontingent, som er 350 kr/år eller 30 kr/md

Raten, der opkræves 1. januar er lig halvdelen af sidste års kontigent for radio/tv à conto + helt års kontingent til Tune Kabelnet. Dette kontingent kaldes også det tekniske grundkontingent. Det er besluttet hævet fra 300 til 350 kr på generalforsamlingen d. 24. april 2018. Dermed blev restbeløbet udlignet med opkrævningen, der forfalder 1. juli. 

Noter til opstilling, dækkende 2019 og første halvår 2020:

  1. Dette er beløb pr måned, hvis du vil sammenligne med andre. Det. er udregnet som 1/12 af årsprisen, der er fastsat i takstbladet, der besluttes hvert år på generalforsamlingen af medlemmerne. 

    Hvis du får månedsopkrævning er der lagt et opkrævningsgebyr på 10 kr til for at blive opkrævet pr måned. Hvis du opkræves halvårligt, er f.eks. prisen altså 5 x 10 kr lavere, sammenlignet med hvis du opkræves hver måned på grund af de 5 opkrævninger der spares hvert halvår. Der betales på et år på den måde samlet 100 kr mere. Det er for opkrævning pr måned, 10 opkrævninger à 10 kr. Der opkræves 12 gange, men da vi i øvrigt bruger halvårlige opkrævninger, tager vi kun opkrævningsgebyr for de 10 ekstra månedlige opkrævninger.

  2. Opkrævningen i første halvår 2020 er, indtil reguleringen 1.6. (månedsopkrævede) og 1.7. (halvårsopkrævede), en à conto opkrævning. Opkrævningen i andet halvår af 2020 er pga. Corona-situationen ligeledes a conto, men er reguleret på grundlag af det budgetforslag, som bestyrelsen har lagt for 2020, som ikke har kunnet vedtages formelt oga. manglende generalforsamling. Mellempakken er steget kraftigt i pris i 2020 og for ikke at give for stort et chok, har vi derfor valgt dette à conto-beløb for mellempakken.

Opkrævning for Internet og ekstra TV-tilvalgskanaler udsendes sammen med TV-opkrævningerne

Enhver med Internet via Tune Kabelnet kan få telefoni via sin Internetrouter. Telefoni-aftalen indgås direkte med firmaet Evercall.

Ethvert medlem af Tune Kabelnet kan få web-TV, der omfatter at gense dagens og foregående 7 dages programmer sin pakke inklusive individuelt tilkøbte kanaler, til kig på pc, Mac, tablet eller smartphone for indtil 4 enheder pr medlem. Der gælder dog begrænsninger for TV2: TV2 tillader kun web-tv på 2 samtidige enheder. Kanalerne fra Uptown er ikke med på Web-tv.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet