Tweets fra @tunekabelnet

Prøvekanal marts 2020

I marts 2020 er prøvekanalen TV2 Sport-X.

Prøvekanalen ligger på programplads 29.  

Formålet med prøvekanalerne er at give en medlemmerne en smagsprøve, såvel som at gøre forsøg med forskellige former for nyt teknisk udstyr. Prøvekanalerne sendes siden 2009 alene digitalt.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet