Tweets fra @tunekabelnet

Kabelafleveringspunktet, KAP

Alle nyinstallationer for nytilkomne abonnenter på Tune Kabelnet skal tilsluttes, således, at en eventuel tilslutning til Tune Kabelnets Internetservice kan ske, uden at installationen i huset skal bygges om. Der skal være et såkaldt 65 MHz højpasfilter (”HP”) mellem stikledning og tv og radioer, der tilsluttes til forbindelsen.

 

Inde i huset afsluttes stikledningen i et kabelafleveringspunkt, KAP. Dette kan være udformet på flere måder:

  1. Hvis der blot skal være én antennedåse i huset, opsættes typisk én enkelt antennedåse. I dag er dette altid en såkaldt multimediadåse, som har tilslutning for TV, FM samt kabelmodem via en særlig dataudgang. Denne dåse har indbygget 65 MHz filter.

  2. Der kan afsluttes i en internetafgrener, som efterfølgende tilsluttes TV/FM på den ene gren, og kabelmodem på den anden gren. Denne afgrener har ligeledes indbygget 65 MHz filter på TV/FM-grenen. TV/FM-grenen kan på sin side igen tilsluttes en separat forstærker (ofte på loft) med efterfølgende mangeleddet afgrener til mange TV/FM-dåser rundt i huset.

  3. Der kan afsluttes i en kombineret Multimediadåse og lokalforstærker, hvormed det er muligt at trække helt op til 6 TV i huset (dette kan kræve ekstra komponenter).

Én multimediadåse (eksempel 1) eller en Internetafgrener eksempel 2) er inkluderet i prisen for Tune Kabelnets standard internetinstallation. Vælges forstærkeren i eksempel 3, leveres denne med en rabat på listeprisen for denne (pr 1.1.2005 på 150 kr). Ved valg af, om det er behov for forstærker, er kriteriet, at der skal være minimum 60 dBuV og maksimum 77 dBuV ind i et hvilket som helst TV-apparat, der opstilles.

Der må ikke udtages TV signal fra internetafgrenerens eller multimediedåsens dataudgang. Bagudgående signaler fra TV’ets antenneindgang ødelægger returvejen.

Tune Kabelnet leverer med en signalstyrke på 63 - 77 dBuV på første antennedåse.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet