Næste bestyrelsesmøde

4. marts 2024

Næste medlemsmøde:

27. februar 2024

Næste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

14.2.2024

Varslet afbrydelse i Elkærparken 106 opefter + Industrihegnet, afbrudt 15.2.2024 mellem kl 10.00 - 12.00 

Vi skal forebyggende skifte en trafo i forsyningsstrømmen til dette områdes kabelanlæg.

Status kl 22.30: Varslet pr SMS


Er du ramt af en fejl, der ikke er medtaget her?

— Så kan du melde fejlen ind her

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet