Tweets fra @tunekabelnet

Lokalforstærker i huset

Støj i form af "mosaik" - "pixellering" - "frosne" eller bare "helt sorte" billeder (i gamle / analoge dage: "sne") vil kunne optræde, hvis man deler signalet op til 3-4 eller flere antennestik i huset. Vi anbefaler da en kvalitets bredbåndsforstærker som f.eks. DKTs DA-xPMR (x kan være 1, 4 eller 8, første billede), eller Wisi's VX81 eller -82 eller VX67B, eller Triax IFA284 (andet billede) eller IFA288. Der skal ikke være separat forstærker for TV og for FM. Du må ikke selv installere forstærker med aktiv returvej tilsluttet til Tune Kabelnet. De to afbildede modeller kan tilpasses til korrekt niveau med omskiftere på indgangen.

 

Comega DA-4PMR

Forstærkeren sættes foran eventuelle forgreninger for at kompensere for det tab, disse giver.

De, der har prøvet den, kombineret med ordentlige stik og kabler, kan berette om et TV-billede, som er "fuldstændigt silkeglat, uden støj, på samtlige kanaler, noget som vi aldrig før har set, i de år, vi har boet i Tune". Og sådan skal det bare være.

Hvis der er 68 dBµV (udtales d-b-mikro-volt) til rådighed ind i huset for enden af stikledningen, så vil internetafgreneren spise 4 dB af dette fra TV-signalet. En yderligere afgrener for at kunne forsyne 2 TV-apparater vil svække signalet yderligere 10-12 dB, hvorfor behovet for lokalforstærker hurtigt melder sig. Det er nemlig sådan, at minimumssignal niveau for et analogt signal på tv-bøsningen på en vægdåse er normalt 63 dBµV, maksimalt 77 dBµV. Når den analoge værdi anføres, er det fordi den er referencen til normen. Digitalt tv-signal og signal til Internettet ligger ca 4-6 dB under det analoge niveau (dette kaldes backoff-niveau). Det digitale signal måles med en måler, der låser digitalt på signalet når der måles. Det digitale niveau ind i en TV-modtager må ikke ligge lavere end 54 dBμV, og omvendt ikke højere end 74 dBμV. Niveauerne for de analoge og de digitale signaler fastlægges i hovedstationen, hvorfor det normalt er nok at måle de analoge kanalers niveauer, så har vi også værdierne for de digitale kanaler. Backoff-niveauet for de digitale kanaler gælder for hele vinduet, og maks. niveauet er altså også tilsvarende lavere.

Triax ifa284Så det er ikke bare at skrue en husforstærker op selv: Signalet SKAL ligge i niveau inden for dette vindue, ellers går det galt. Er signalet for svagt, drukner det i støj. Er signalet for kraftigt, forvrænges det i modtageren, og dette opfattes også som støj.

Du må ikke selv installere en husforstærker med indbygget aktiv returvej. Ønsker du en sådan, kan du henvende dig til Tune Kabelnet eller en installatør som vi anbefaler. Årsagen er, at vi ikke vil tillade gør-det-selv folk, herunder elektrikere, at sende ukontrollerede signaler ud i vort fælles returvejs system. Hvis vi konstaterer støj fra et medlem, der hidrører fra sådanne ukurante installationer, spærres pågældendes returvej og regningen herfor tilstiles medlemmet.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet