Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Lokalforstærker i huset

En lokalforstærker kan være nyttig, men skal vælges med omhu, og skal den være holdbar, koster den i dag mellem 950 og 1800 kr.

Støj i form af "mosaik" - "pixellering" - "frosne" eller bare "helt sorte" billeder (i gamle / analoge dage: "sne") vil kunne optræde, hvis man deler signalet op til 3-4 eller flere antennestik i huset. Vi anbefaler da en kvalitets bredbåndsforstærker som f.eks. DKTs HCA-type, og udgaven uden returvej. 

Forstærkere mere end 5 år gamle frarådes:

Vi fraråder i dag alle lokalforstærkere, som er kommet frem før 2016. Det er fordi mange af de dyrere af disse næsten altid er udstyret med tilpasningsmuligheder, såsom potentiometer til regulering eller små DIP-switche til indstilling af forstærkningen. Eller de kan have en så simpel/traditionel fejl, som at deres elektrolytkondensatorer tørrer ud. Derfor fraråder vi idag tidligere roste forstærkere, såsom DKT DA4-PMR (DIP-switche), Triax IFA 284 eller -388 (DIP-switche), eller Wisi VX81 eller -82 (potentiometre).

Hvis du fortsat vil – altså insisterer på – at have samme forstærker til TV og Internet, så koster det knapper (1000-1800 kr): Du må ikke selv installere forstærker med aktiv returvej tilsluttet til Tune Kabelnet. De to afbildede modeller kan tilpasses til korrekt niveau med omskiftere på indgangen.

Se disse helt moderne forstærkere her: https://tunenet.dk/teknik-2/309-afgrener-til-internet-i-2022#1218mhz-amplifier.

Du må ikke selv installere en husforstærker med indbygget aktiv returvej. Ønsker du en sådan, kan du henvende dig til Tune Kabelnet eller en installatør som vi anbefaler. Årsagen er, at vi ikke vil tillade gør-det-selv folk, herunder elektrikere, at sende ukontrollerede signaler ud i vort fælles returvejs system. Hvis vi konstaterer støj fra et medlem, der hidrører fra sådanne ukurante installationer, spærres pågældendes returvej og regningen herfor tilstiles medlemmet.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet