Tweets fra @tunekabelnet

Tune Kabelnet er moderniseret til Gigabit netværk

Som start på dette introducerede vi 21. sept. 2019 muligheden for 600 /100 Mbit down/up. Prisen blev sat til 189 kr/md. Hastigheden blev 10.4.2021 hævet til 1000 / 100 Mbit down/up, til uændret pris.

Dette ændres nu:

Vi ændrer i efteråret 2021 princippet for tildelt hastighed, således, at denne kommer til at følge modemtypen:

  • DOCSIS 3.1 modemmer vil få tildelt 1000 / 500 Mbit down/up. Det er Arris TG3442 og senere udgaver.
  • DOCSIS 3.0 modemmer vil få tildelt 300 / 50 Mbit down/up. Det er technicolor EPC39xx.
  • DOCSIS 2.0 modemmer får fortsat tildelt 25 / 12 Mbit down/up. Det er Cisco EPC2434.

Vi harmoniserer prisen, således, at alle skal betale samme pris, og den justeres til 135 kr/md. Prisen på 189 kr for 1000 / 100 Mbit afskaffes, med virkning fra 1.1.2022. eller næste opkrævning (for de månedsafregnede), hvis vi kan nå dette. Der bliver således ikke tale om nogen refusioner i en overgangsfase. 

Remote Phy introduceres

I efteråret 2021 introducerer vi Remote-Phy princippet, og som led heri ændrer vi lidt i frekvensplanen. FM slukkes og det område, som derved bliver frigjort, vil blive anvendt til stærkt øget (og tiltrængt) upstream-kapacitet. Der er for lille upstream-kapacitet.

Udskiftningen til Remote Phy enheder sker i løbet af efteråret 2021. Når der skiftes over til Remote Phy på en ø, vil FM blive slukket på den pgl. ø.

Remote Phy (forkortet RPHY) giver en forbedring 

  • på signal/støj-forhold,
  • på mindskning af strømforbrug,
  • pladsbesparelse, og først og fremmest,
  • at vi kan hæve upstream-kapaciteten ca 5-6 gange. Og yderligere kan dette ganges op, hvis vi samtidigt laver ø-delinger, hvilket en sådan fætter også giver mulighed for.

Vi har afventet leverandøren, Harmonic

Disse RPHY skal jo også foretage modulation af de digitale tv-signaler. Og bag disse skal signalfødning ske fra en harmonic-server, Prostrean. Og Prostream-serveren kan ikke tage de EPG-data ind, som vi føder den med. Altså data, der skal danne den Elektroniske Program Guide - EPG. Vi har derfor måttet anskaffe en særskilt konverteringsserver fra Barrowa til alene dette formål. Status pr 1. august er, at denne er installeret, testet og er ved at blive indkørt til automatiseret drift. Når det er endeligt på plads, kan vi begynde opsætning af RPHY-noder. Vi indsætter RPHY ø for ø og starter med øen, vi kalder Østerbakken, og dernæst den ø, vi kalder Center/Træ

Alle der køber en ny router, har siden ca 20. august 2019 fået udleveret en DOCSIS 3.1-router, pt. en Arris TG3442SP.

Man kan selv skifte hastighed til 1000 Mbit via selvbetjeningen (det bliiver overflødigt nu, når alle får 1000 Mbit) og man kan bestille en ny router her.

Ændring af prismodel for Internet

Fra og med næste opkrævning ændrer TKN prismodel for Internet:

 

Kommende opdateringer af internetudstyret

Det bliver at udskifte de gamle analoge fibernoder i anlægget til nyeste digitale Remote Phy noder.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet