Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

Stikledningsforskrift

Almindelige antenneforhold

Regulativet er gældende for medlemmer tilsluttet Tune Kabelnet.

Tune Kabelnets hovednet er nedgravet i offentlig areal. Forstærkerskabe og forsyningsstandere til de enkelte parceller er anbragt i skel mellem offentlig areal. Hovednettet, skabe og standere er foreningens ejendom, og foreningen etablerer og vedligeholder dette. Stikledning og eventuel forstærker fra forsyningsstanderen til den enkelte ejendom etableres og vedligeholdes af parcellens ejer.

Stikledningsforskrift Tune Kabelnet

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet