Tweets fra @tunekabelnet

Mange nye tilvalgskanaler og let revideret kanalplan:

Læs mere her

Kanalændringer 1. april 2020

kanalsoegning
klik på skemaet for uddybning

Digitale tilvalgsprogrammer/-pakker

Tune Kabelnet har digitale tilvalgsprogrammer / - pakker (a la carte ekstrakanaler), som kræver kort og CA-modul (kortlæser med Conax). Heraf er der nogle, som kun kan købes i tilvalg, enten enkeltvis eller indeholdt i en lille temapakke. Visse af disse kanaler optræder i en af pakkerne over grundpakken, andre er kun tilgængelige i tilvalg. Hvis den forekommer i en betalingspakke ovenover grundpakken, er kanalnummeret anført ud for tilvalgskanalen i tabellen nedenfor.

Oversigt over prøvekanaler

Her ser du en oversigt, over hvilke prøvekanaler vi har haft tilbudt vores medlemmer siden 1999.
Ved at klikke på kolonnen i den øverste række i tabellen, kan du sortere på år, periode og prøvekanal.

Tv-kanaler

Gå direkte til kanal liste

Pakkepriser

De nedenfor anførte pakkepriser er ajourført 30.4.2020 efter provisorisk takstblad gældende for 2020. Ajourføres endeligt efter en kommende generalforsamling, som ikke har kunnet afholdes i 2020 pga. Corona-situationen. Derfor er alle opkrævninger indtil da a conto opkrævninger.

Analoge tv-kanaler

Det var i november 2009, at den analoge transmission ophørte i luften, men i Tune Kabelnet har først slukket for de sidste analoge kanaler 23. oktober 2017.

CopyDan Verdens TV

Se TV-program-information fra Verdens TV

Du kan bl.a. se hvilke programmer, der er med danske undertekster.

Copydan Verdens TV arbejder for rettighedshaverne til 'Kunst, Viden og Underholdning’ og på den måde adgang til de svenske, norske og tyske nabolandskanaler.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet