Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Ny frekvensplan og Remote Phy introduceres

I slutningen af 2021 og starten af 2022 introducerer vi  Remote Phy (RPHY)

Afgrener til router og antenneforstærker i 2022

Vi gennemgår de Internetafgrenere, derskal bruges til DOCSIS 3.1, med fremvej op til 1218 MHz og returvej op til 204 MHz. Vi viser de gamle afgrenere der skal skiftes, og endelig 2 brugbare lokalforstærkere til 1218 MHz.
Vi anbefaler, at du får vor servicepartner til at udføre denne ændring.

Senest opdateret 8.4.2022 kl. 5.40

Ombygning Remote Phy (Physical) afsluttet

Nat til fredag 8.4.2022 udskiftedes fibernoderne, der forsynede Sydvest, området ved kirken og Elkærparken med RPD'er (Remote Phy Device). Det skete i tidsrummet kl 01.00-05.22
Enkelte har måttet genindstille sit tv = foretage ny kanalsøgning for at få alle dine kanaler med. Eller hvis man manglede lyd på nogle kanaler efter skiftet.

Tune Kabelnet er moderniseret til Gigabit netværk

Som start på dette introducerede vi 21. sept. 2019 muligheden for 600 /100 Mbit down/up. Fra 1. juli 2023: 1350 / 500 Mbit. Én pris: 135 kr/md. 

Remote Phy løser mange behov

RPHY løser mange behov. Det muliggør intensivt samarbejde på tværs mellem antenneforeninger, der kan dele de kostbare ressourcer. Denne teknik har på få år fuldstændigt vendt op og ned på kabel-tv verdenen. 
Det er gennemført i Tune i 2021-2022.

Internet via antennekablet

Artiklen beskriver hvordan kabelmodem med router indpasses i antennekabel systemet og nogle typiske begåede fejl

Teknik

eller: sådan trækker du dit antennekabel i huset

Her fortæller vi lidt om, hvordan du kan indrette dit antenneanlæg på din egen side af standeren i vejen,

Stikledningsforskrift

Almindelige antenneforhold

Regulativet er gældende for medlemmer tilsluttet Tune Kabelnet.

Remote Phy og Internet-udstyret

Det første (efter behørig planlægning) var at udskifte de gamle analoge fibernoder i anlægget til digitale Remote Phy noder. De sidste blev indskiftet i april 2022.

Supplerende til stikledningsforskriften

Gravning

Det er op til den enkelte abonnent selv at nedgrave stikledningen.

Installationen inde i huset

Artiklen beskriver hvordan man selv kan tage fat på sin husinstallation

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet