Tweets fra @tunekabelnet

Bestyrelsen

Bestyrelsen, som konstitueret ved bestyrelsesmøde lige efter forrige generalforsamling i 2019. Valgt på ordinære generalforsamlinger 24. april 2018 og 30. april 2019.

Pga. Corona-krisen er der ikke afholdt generalforsamling i 2020, og bestyrelsen er fortsat uændret. Næste generalforsamling bliver afholdt 14. oktober 2021.

Sekretær Knud Reinhardt, der har været medlem af bestyrelsen siden 1972, gik bort i november 2020. 1. suppleant Kenneth Runge Rossen er derfor indtrådt som fuldt medlem af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer sidder for 2 år ad gangen, forskudt. Pga. Corona har der ikke været valgt i 2020. Vedtægternes §12 bestemmer, at formanden som bestyrelsesmedlem er på valg i lige årstal, og at kassereren er på valg i ulige årstal. Dette fastholder vi. Der skal vælges 2 i ulige årstal og 3 i lige årstal. Så der skal 2 på valg i 2021; derfor sætter vi bestyrelsesmedlem Kenneth Runge Rossen, der indtrådte i bestyrelsen i november 2020 efter at have været suppleant, og var valgt som suppleant, på valg som den anden af bestyrelsen, der skal på valg i 2021. De øvrige 3 vil være på valg til ordinær GF i april 2022. Suppleanter vælges hvert år.


Bernt FreibergFormand: Bernt Freiberg

 • Medlem af bestyrelsen siden 1996.
 • Formand siden 1997.
 • Med i installationsgruppen
 • Deltager i forhandlingsudvalg for antenneforeningerne tilknyttet sammenslutningen A2012 overfor programudbyderne, og formand for A2012.
 • Genvalgt 2019. Genvalgt til formand af generalforsamling 2019. Der er formandsvalg på ordinær generalforsamling hvert år.
 • På valg 2022, jf. vedtægt §12.

Flemming Grønager

Næstformand: Flemming Grønager

 • Valgt ind som suppleant på generalforsamling marts 2004.
 • Med i installationsgruppen fra starten i 2000
 • Valgt til bestyrelsen 2006, genvalgt 2018.
 • På valg 2020. (pga. Corona ikke muligt) - på valg i 2022.

 

Peter Thornemann

Kasserer: Peter Thornemann

 • Medlem af bestyrelsen siden 2002, siden marts 2003 som kasserer.
 • Med i installationsgruppen siden 2002.
 • Arbejdede i en lang årrække med IT hardware herunder også IT-inventaret i vores hovedstation, og arbejder i det daglige med Kabel TV anlæg.
 • Genvalgt 2019.
 • På valg 2021, jf. vedtægt §12.

Hvis du skal tale med kassereren, så indtal besked besked på telefonsvareren 4613 6343 med anmodning om at blive ringet op af kassereren.
Eller send en e-mail os, at du ønsker opringning.

Tage Lauritsen

Sekretær: Tage Lauritsen

 • Medlem af bestyrelsen siden marts 1998.
 • Næstformand 2002-05
 • Tilsynsførende, leder af installationsgruppen siden 2000.
 • Netværks- og Web-administrator. Arkitekt for netstrukturen og ø-opdelingen og dokumentationen af denne og analytiker for udvikling, overvågning og fejl i nettet. Står for at finde og afprøve nye routere i nært samarbejde med leverandører og andre foreninger. Formand for teknisk udvalg i Antenne-sammenslutningen A2012 for de brugerejede antenneforeninger og repræsenterer A2012 i de faglige brancheudvalg. Arbejder til dagligt som projektleder og systemarkitekt hos Panther Applications, og yder derfra rådgivning overfor mange brugerejede antenneforeninger.
 • Genvalgt 2018.
 • På valg 2020 (pga. Corona ikke muligt) - på valg i 2022.

Kenneth R. RossenSekretær: Kenneth R. Rossen

 • Første gang indvalgt som 2. suppleant 27. februar 1997.
 • Med i installationsgruppen. 
 • Kenneth er uddannet radiomekaniker og er i dag kendt og anerkendt i hele branchen som en af landets dygtigste teknikere i kabel-tv spørgsmål.
  Arbejder i det daglige for TDC Operations.
 • Genvalgt som suppleant i en årrække, senest som 1. suppleant i 2019.
 • På valg 2020 (pga. Corona ikke muligt) - på valg i 2021.
 • Indtrådt som fuldt medlem i bestyrelsen ved Knud Reinhardts bortgang i november 2020.

 

Mark21. Suppleant: Mark Andersen

 • Nyvalgt ved ordinær generalforsamling 30. april 2015.
 • Mark har allerede nu i et par år støttet bestyrelsen praktisk med sikring af IT-strukturen i hovedstationen; med database sikring; med at integrere vort afstemningssystem med administrationssystemet, med medlemsundersøgelsen o.m.a. Mark har arbejdet for danske Internet service providere i 10 år. Han arbejder i dag for Skat. Mark er tillige medlem af lokalafdelingsbestyrelsen i Greve Boligselskabs afdeling Byagerlunden.
 • Genvalgt som suppleant i 2019.
 • På valg 2020 (pga. Corona ikke muligt) - på valg igen i 2021.

 

2. suppleant: Vakant.

 

Intern Revisor 1: Inger Jensen

Genvalgt ved ordinær generalforsamling 2019.

Intern Revisor suppleant: Jakob Borup Jakobsen

Valgt ved ordinær generalforsamling 2019.

 

 

 

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet