Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Bestyrelsen

Bestyrelsen. Valgt på ordinære generalforsamlinger 30. april 2024, 25. april 2023

Bestyrelsesmedlemmer sidder for 2 år ad gangen, forskudt. Vedtægternes §12 bestemmer, at formanden som bestyrelsesmedlem er på valg i lige årstal, og at kassereren er på valg i ulige årstal. Der skal vælges 2 i ulige årstal og 3 i lige årstal. Så der var 2 på valg i 2021; foruden kassereren: Der var 3 på valg i 2022 og 2 i 2023. Suppleanter vælges hvert år. Revisor vælges hvert år, for 2 år. Revisorsuppleant vælget hvert år.


Bernt FreibergFormand: Bernt Freiberg

 • Medlem af bestyrelsen siden 1996.
 • Formand siden 1997.
 • Med i installationsgruppen
 • Deltager i forhandlingsudvalg for antenneforeningerne tilknyttet sammenslutningen A2012 overfor programudbyderne, og formand for A2012.
 • Genvalgt 2024. Genvalgt til formand af generalforsamling 2024. Der er formandsvalg på ordinær generalforsamling ud af de valgte til bestyrelsen, hvert år
 • På valg 2026, jf. vedtægt §12.


Flemming Grønager

Næstformand: Flemming Grønager

 • Valgt ind som suppleant på generalforsamling marts 2004.
 • Med i installationsgruppen fra starten i 2000
 • Elektroniktekniker. Har udviklet dataudstyr til produktionsmaskineri.
 • Valgt til bestyrelsen 2006, genvalgt 2024.
 • På valg i 2026.


 

Peter Thornemann

Kasserer: Peter Thornemann

 • Medlem af bestyrelsen siden 2002, siden marts 2003 som kasserer.
 • Med i installationsgruppen siden 2002.
 • Arbejdede i en lang årrække med IT hardware herunder også IT-inventaret i vores hovedstation, og arbejder i det daglige med vedligehold af Kabel TV anlæg for en større dansk operatør.
 • Genvalgt 2023.
 • På valg 2025, jf. vedtægt §12.

Hvis du skal tale med kassereren, så indtal besked besked på telefonsvareren 4613 6343 med anmodning om at blive ringet op af kassereren.
Eller send en e-mail os, at du ønsker opringning.

Tage Lauritsen

Sekretær: Tage Lauritsen

 • Medlem af bestyrelsen siden marts 1998.
 • Næstformand 2002-05
 • Tilsynsførende, leder af installationsgruppen siden 2000.
 • Netværks- og Web-administrator. Arkitekt for netstrukturen og ø-opdelingen og dokumentationen af denne og analytiker for udvikling, overvågning og fejl i nettet. Står for at finde og afprøve nye routere i nært samarbejde med leverandører og andre foreninger. Formand for teknisk udvalg i Antenne-sammenslutningen A2012 for de brugerejede antenneforeninger og repræsenterer A2012 i de faglige brancheudvalg. Arbejdede indtil maj 2021 som projektleder og systemarkitekt hos Panther Applications, og ydede derfra rådgivning overfor mange brugerejede antenneforeninger.
 • Genvalgt 2024.
 • På valg 2026.

Peter KrüplSekretær: Peter Krüpl

 • Suppleant valgt ved ordinær generalforsamling 14. oktober 2021.
 • Peter har allerede nu i een del år støttet med netværksadministration og opsætning af mange nye komponenter i dette og udviklet et godt virkende drifts-overvågningssystem o.m.a.
 • Peter har arbejdet for danske Internet service providere i 14 år. Han arbejder i dag for et netværksselskab.
 • Valgt 2023.
 • På valg i 2025.

 

 

Kristian1. Suppleant: Kristian Falk Sidelmann

 • Nyvalgt ved ordinær generalforsamling 25. april 2023.
 • Uddannet i elekronikteknik og arbejder til daglig med netværksløsninger for et softwarehus i Herlev.
 • Genvalgt som suppleant i 2024.

 

 

 

Peter Kay2. Suppleant: Peter Kay

 • Nyvalgt ved ordinær generalforsamling 30. april 2024.
 • Peter har en baggrund som informationshef i Ishøj og Brøndby kommuner og er journalist. Han er energisk og principfast og er god til at sætte fingeren på de ømme punkter og se til, at tingene går ordentligt til, og at alt laves med den højeste kvalitet.
 • Valgt som suppleant i 2024.

 

Intern Revisor: Inger Jensen

Genvalgt ved ordinær generalforsamling 2024.

Intern Revisor: Jakob Borup Jakobsen

Genvalgt ved ordinær generalforsamling 2024.

 

 

 

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet