Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

Opsummering af teknik

Dette er en samlet opsummering af specifikationerne til din husinstallation

Specifikationerne, som husinstallationen skal overholde, er indeholdt i bilag 4 til Vejledende tekniske retningslinier for fællesantenneanlæg. De følger den fælleseuropæiske Cenelec-standard og har været de samme i årevis. Bilaget hedder: Bilag 4 Minimumskrav til signal- og systemværdier m.v. i tilslutningsdåse eller abonnent-tilslutningsstik hos abonnenten. Det står på side 63.

Hvis du får en installatør til at udføre en husinstallation for dig, så skal du forlange, at han skriver under på, at den overholder disse specifikationer. Enhver fagmæssigt kompetent installatør har intet problem med dette; han forstår hvad der skrives om her. Og hvis han ikke kan leve op til disse krav, så får du omvendt en ubrugelig husinstallation og spilder dine penge.

Når vi kommer ind hos et medlem, der klager over dårlige digitale tv-billeder, så tjekker vi med vort måleudstyr efter nedenstående kriterier, som måleudstyret kan tjekke helt præcist. Hvis installationen ikke overholder nedenstående krav, så skyldes det en installationsfejl, og denne kan faktisk altid udpeges ret let, og dermed udbedres. Der er nogle fagudtryk nedenfor. Lad dig ikke forskrække af disse. Dybest set handler det om tre ting: 1) nyttesignalets styrke (niveau) Det må ikke være for svagt og ikke være for kraftigt — 2) baggrundsstøjens styrke og afstanden mellem nyttesignal og baggrundsstøj, og endelig — 3) Lineariten af nyttesignalerne, dvs, at de forskellige kanaler alle skal stå nogenlunde lige kraftigt. Hvis man bruger ordentligt materiel og håndterer det forsvarligt, så er det ikke svært at overholde kravene.

Lidt teori om signalniveauer og de benyttede måleenheder. 

Signalniveau udtrykkes i en værdi, der måles i "dBμV". Dette er igensammensat af "dB" og "μV". dB udtales "deciBel" eller i daglig tale bare "DB". dB udtrykker et forhold mellem to størrelser, og ydermere, det er en logaritmisk skala. Altså meget små forskelle vises som meget større end meget store forskelle. μV udtales "mikrovolt" og er en milliontedel af en volt. Volt er en enhed for elektrisk spænding. dBμV udtales så "db over 1 mikrovolt" - eller i daglig tale bare "db-mikrovolt". Det udtrykker, hvor stor forskellen er mellem et målt signalniveau og et referenceniveau, som er 1 mikrovolt, altså hvor meget højere end en milliontedel volt, et givet målt signal er. Vi benytter også det tilsvarende udtryk dBmV, som altså er dB over en millivolt. En millivolt er en tusindedel volt. Altså 1.000 gange kraftigere end 1 dBμV. Eftersom dB udtrykkes logaritmisk, så kan man, da man jo regner med logaritmer, lægge til og trække fra. Det er sådan, at 60 dB er lig en forskel på 1.000 gange. 60 dBμV er altså 1.000 gange over 1 mikrovolt, og altså lig 1 millivolt. Og da 1 millivolt er præcis 0 gange over (højere) end 1 millivolt, forskellen er jo nul, så er 60 dBμV lig 0 dBmV.

Vi medtager altså her både dBμV og dBmV, fordi: Det amerikanske udstyr, såsom Cisco, udtrykker sig altid i dBmV, men de europæiske, og dermed danske, standarder, udtrykker sig altid i dBμV. Så derfor er det nyttigt at kende til, at forskellen mellem dBmV og dBμV er præcis 60.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet