Næste bestyrelsesmøde

4. marts 2024

Næste medlemsmøde:

27. februar 2024

Næste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

Grund- Mellem eller Fuldpakke. Eller Kun Internet

Lidt om kanaler og pakker til TV, samt priserne på disse.

Af kanalpakker kan man vælge mellem grund- mellem- eller fuldpakke. Foruden "Kun internet".

Desuden kan man tilvælge individuelle kanaler og temapakker. Dét forudsætter grundpkken.

Man kan streame alle sine kanaler via web-tv. Så er man også lidt uafhængig af tid og sted.

Eller man kan nøjes aftage Internet.

Desuden kan man tilvælge mange tv-kanaler enkeltvis eller i særlige temapakker. For at se priserne for disse tilvalgskanaler / ekstra kanaler, TRYK HER.

 pakker 2020

Opkrævning januar

Der opkræves normalt 2 årlige rater. Første rate er lig halvdelen af foregående års pakkepris plus 1 års kontingent. Det er altså en a conto opkrævning. Generalforsamlingen i april beslutter så årets kontingent og pakkepriser. Der efterreguleres så, ved den førstkommende opkrævning efter generalforsamlingen.

Prismodel 2023:

Fra 1. januar 2017 er alle pakker - også grundpakke - opkrævet direkte af Tune Kabelnet. Dog opkræves det tekniske grundkontingentet, fortsat som en del af huslejen hvis du er lejer i Greve Boligselskab.

  Årsrelateret Månedsrelateret  
Pakke Pris
helårligt
2023
efter
takstbladet
Afrundet pris/måned
som 1/12 af
årsprisen efter
takstbladet 1)
med samlerabat på TV,
hvis man aftager både
TV og Internet fra TKN
Kontingent 420 35 35
Kun Internet 1620* 135* 135*
GRUND 900* 75* 65*
MELLEM 4680*     390* 2) 380*
FULD 7440* 620* 610*
  ovenstående
er årspriser
Pris pr måned
efter takstbladet

* Bemærk: Dette beløb er uden kontingent (også benævnt teknisk grundkontingent), som er 420 kr/år eller 35 kr/md. Internetpris er 135 kr/md / 1620 kr/år.
   Lejere i Greve Boligselskab betaler dette tekniske kontingent via huslejen.

Den rate på pakkerne, der opkræves 1. januar, er lig halvdelen af sidste års kontigent for din radio/tv-pakke à conto + helt års kontingent til Tune Kabelnet. 

Noter til opstilling:

  1. Dette er beløb pr måned, hvis du vil sammenligne med andre. Det. er udregnet som 1/12 af årsprisen, som er fastsat i takstbladet. Takstbladet besluttes hvert år af generalforsamlingen, dvs. af medlemmerne selv. 

    Hvis du har valgt at skulle have månedsopkrævning, så er der lagt et opkrævningsgebyr på 8 kr til, for at blive opkrævet pr måned. Hvis du opkræves halvårligt, er f.eks. prisen altså 5 x 8 kr lavere, sammenlignet med hvis du opkræves hver måned på grund af de 5 opkrævninger der spares hvert halvår. Der betales på et år på den måde samlet 80 kr mere. Det er for opkrævning pr måned, 10 opkrævninger à 8 kr. Der opkræves 12 gange, men da vi i øvrigt bruger halvårlige opkrævninger, tager vi kun opkrævningsgebyr for de 10 ekstra månedlige opkrævninger.

  2. Opkrævningen i første halvår er, indtil reguleringen 1.6. (månedsopkrævede) og 1.7. (halvårsopkrævede), en à conto opkrævning.

Opkrævning for Internet og ekstra TV-tilvalgskanaler udsendes sammen med TV-opkrævningerne.

Enhver med Internet via Tune Kabelnet kan få fastnettelefoni via sin Internetrouter. Telefoni-aftalen indgås direkte med firmaet Evercall.

Ethvert medlem af Tune Kabelnet kan få web-TV, der omfatter at gense dagens og foregående 2-7* dages programmer fra sin pakke inklusive individuelt tilkøbte kanaler, til kig på pc, Mac, tablet eller smartphone eller via casting til tv, for indtil 4 enheder pr medlem. Der gælder dog begrænsninger for TV2: TV2 tillader kun web-tv på 2 samtidige enheder. Kanalerne fra Uptown er ikke med på Web-tv.

* Visse kanaler er begrænset til 2 dage bagud.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet