Næste bestyrelsesmøde

4. marts 2024

Næste medlemsmøde:

27. februar 2024

Næste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Vedtægter for Tune Kabelnet af 23. august 2022


Bestyrelsen

Bestyrelsen. Valgt på ordinære generalforsamlinger 25. april 2023, 26. april 2022

Persondatapolitik

Tune Kabelnets persondatapolitik iht. GDPR kan læses her

Bilag 1 her

Referater af bestyrelsesmøder siden 2007

Her finder du en oversigt af referater fra bestyrelsesmøder siden 2007.

Ordinær generalforsamling 2024

Er berammet til tirsdag 30. april 2024. Sted:  Menighedscentret Tune Center 17. kl 19.00 - 21.00

Dagsorden iflg. vedtægt.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet