Næste bestyrelsesmøde

12. september 2023

Seneste/næste medlemsmøde:

28. februar 2023

Seneste
Generalforsamling
:

6. juni 2023

Tweets fra @tunekabelnet

Vedtægter for Tune Kabelnet af 23. august 2022

Bestyrelsen

Bestyrelsen. Valgt på ordinære generalforsamlinger 25. april 2023, 26. april 2022

Persondatapolitik

Tune Kabelnets persondatapolitik iht. GDPR kan læses her

Bilag 1 her

Referater af bestyrelsesmøder siden 2007

Her finder du en oversigt af referater fra bestyrelsesmøder siden 2007.

Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2023

Afholdtes tirsdag 6. juni 2023 kl. 19.00. Sted: Menighedscentret, Tunehøj 17.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet