Tweets fra @tunekabelnet

Fælles forbrug

Din IP-adresse er 44.197.197.23. Du er dermed ikke på nettet via Tune Kabelnets Internet lige nu, og du indgår ikke i det fælles forbrug

Artikelindeks

Priser og Vilkår

Her vil du finde information vedr. Tune Kabelnet Aftalevilkår for Tune Kabel-INTERNET abonnement. Aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til Internettet via Tune Kabelnet. Der henvises til takstbladet for Tune Kabel-INTERNET priser. Der henvises endvidere til tillægsvilkår for kortbetaling.

Vilkår:

Tune Kabelnet * Aftalevilkår for Tune Kabel-Internet abonnement * Privat

1.0. Generelt

 • 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for medlemmets tilslutning til Internettet via Tune Kabelnet.
 • 1.2. Tilslutningen er personlig for medlemmet og dettes husstand og kan ikke overdrages eller sælges til tredjemand. Medlemmet må ikke give andre eller sælge adgang til at benytte tilslutningen.

2.0 Tilslutningen

 • 2.1. Tilslutningen etableres via et kabelmodem, som leveres og monteres af Tune Kabelnet eller dennes servicepartner. Det forudsættes, at tilsluttet udstyr er udstyret med kompatibelt netkort, og dette indgår ikke i det tilbudte. Installation aftales og fremgår af tilmeldingsblanketten.
 • 2.2. Medlemmet er ansvarligt for, at udstyr til brug for tilslutningen, bortset fra udstyr leveret af Tune Kabelnet eller dennes servicepartner, er godkendt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, og at det opfylder Tune Kabelnets tekniske specifikationer.
  Tune Kabelnet tildeler IP-adresser til medlemmets kabelmodem og router.
 • 2.3. Medlemmet må ikke foretage indgreb i udstyret, herunder kabelmodemudstyr. Identifikationsmærker må ikke fjernes.
  Det er en betingelse, at medlemmet er tilsluttet Tune Kabelnet og betaler normalt kontingent til Tune Kabelnet.

3.0. Brug af tilslutningen

 • 3.1 Medlemmet hæfter for enhver brug af tilslutningen.
 • 3.2. Tune Kabelnet udøver ingen kontrol med dataindhold, som passerer via nettet og tilslutningen og påtager sig intet ansvar herfor. Medlemmet er ansvarlig for at brugen af tilslutningen samt de data, der overføres via tilslutningen ikke krænker gældende lovgivning. Tune Kabelnet påtager sig intet ansvar for, at tredjemand trænger ind i tilslutningen og destruerer, forvansker eller ændrer data.
 • 3.3. Medlemmet er forpligtet til ikke at anvende tilslutningen på en måde, som kan medføre skade eller gener for driften at nettet, Tune Kabelnet eller tredjepart.
  Medlemmet skal følge Tune Kabelnets anvisninger på installation og brug af tilslutningen. Tilslutningen må kun anvendes til privat brug, medmindre der er tegnet tillægsabonnement til specielt erhvervsformål. Tune Kabelnet har ret til at foretage inspektion at tilslutningen.
 • 3.4. Tune Kabelnet kan ændre prioriteringen af trafikken i nettet således at tung datatrafik ikke generer den normale datatrafik og øvrige brug af nettet. Såfremt et medlem genererer megen tung trafik f.eks. i form store downloads har Tune Kabelnet ret til at administrativt at gribe ind, således at nettet ikke overbelastes.
 • 3.5. Den af Tune Kabelnet evt. tildelte plads til mailbox og hjemmeside må kun anvendes til ikke-kommerciel brug og indholdet må ikke være i strid med gældende dansk og international lovgivning. Såfremt evt. mailbox og hjemmeside skal udnyttes kommercielt kan Tune fastsætte gebyrer herfor. Herefter oprettes speciel aftale om kommerciel brug af mailbox og hjemmeside og indholdet af disse må ikke være i strid med gældende dansk og international lovgivning.
  Overholdes dette ikke, har Tune Kabelnet til enhver tid ret til at lukke adgang til mailbox og hjemmeside.

Tilbud internet

Opgradér din router !

Du kan opnå en væsentlig forbedring ved at skifte, hvis du har en EPC2434 (12-14 år gammel), EPC3925 (7-11 år gammel), EPC3928 (7 år gammel), eller EPC3940 (2-7 år gammel).

EPC3940 får reguleret sin hastighed op fra 250 til 300 Mbit down senest 1.1.2022, men vi anbefaler at skifte til den nyeste router. Du betaler selv for din router. Som belønning får du 1000 Mbit down, og - med en tilpasning af din installation til 204 MHz returvej - 500 Mbit up. I alle tilfælde til samme pris (fra 1.1.2022) på 135 kr/md.

Der kører stadig 10 (0,7 %) ældre routere typen EPC2434 hos medlemmerne. De kan i bedste fald overføre op til 25 Mbit down og 12 Mbit up (retur) (trådforbundet). Af EPC3925 og 3928 er vi nede på 53 (3,3 %).

EPC2434 er umulig til trådløs eller til streaming. EPC3925 har en strømforsyning, der er slidt op hos mange, og det ytrer sig ved, at den ofte er umulig til trådløs. EPC3940 begynder at vise tegn på forældelse i form af ustabilitet.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet