Næste bestyrelsesmøde

12. september 2023

Seneste/næste medlemsmøde:

28. februar 2023

Seneste
Generalforsamling
:

6. juni 2023

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

Vedtægter for Tune Kabelnet af 23. august 2022

Hent pdf-udgave til udskrift.
Højreklik på linket og vælg "gem destination som" ("save target as").

Fællesantenneanlæg er underkastet lovgivning, hvor hovedloven er Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v.. Især kapitel 2 er væsentligt. Dette link sender dig dertil, og det ligger på det officielle web-sted for statens love, Retsinfo. Hvis du åbner linket, så vær opmærksom på, om den er historisk eller gældende, og spring evt. videre derfra til gældende, hvis den er historisk. Must carry bestemmelsen omfatter nu kun Folketingskanalen og kanaler fra DR og TV2 med synstolkning (se § 6 i loven).

Bemærk, at ovenstående link viser hen til lovbekendtgørelsen, hvor loven kan læses som en sammenhængende tekst.

Bemærk, som det står i loven, at kulturministeren kan fastsætte nærmere retningslinjer. Disse er interessante.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet