Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Teknik

eller: sådan trækker du dit antennekabel i huset

Her fortæller vi lidt om, hvordan du kan indrette dit antenneanlæg på din egen side af standeren i vejen,

således at du har den kvalitet i signalforsyningen, som vi leverer til dig. Hvad enten du blot vil se fodbold på det traditionelle TV, eller at du vil udnytte nettets fulde muligheder, og tilsluttes Internet via antennekablet. Det være sig TV, telefon eller Internet. 

Det kan være en fordel, at du udskriver denne side, så du har den ved hånden en dag, hvor der er problemer med forbindelsen.

Spørgsmål- og svarsiden vil også komme mere ind på dette.

Du kan få ordentlig teknisk kvalitet på samtlige leverede kanaler fra Tune Kabelnet.

Reglen er:

Det af Tune Kabelnet leverede signal skal være i orden ved afleveringspunktet til medlemmet, dvs. i standerskabet, der i reglen står i skel ved grunden, eller ved rækkehuse, på en gavl. Det betyder, at på fejlfrie* digitale tv må der ikke forekomme sort skærm / mosaik / puslespil / pixelleringer / hurtigtskiftende slideshow i stedet for levende billeder.

Alt sammen forudsætter det naturligvis at programmaterialet er OK.

Hvis du har nogle eller alle disse her nævnte fejl, så oplever du sikkert også samtidigt, at en del andre kanaler står fint og tilsyneladende uden fejl.

Det er (stort set) altid dine egne stik og kabler indenfor hjemmets grænser, der er problemet. Med digitalt tv er det i 90% af tilfældene pga. dårlige stik og kabler, især tilslutningskblet op til tv. Med analogt tv er det samme, eller måske den samlede husinstallation, herunder også stikledningen. I alle årene har der til stadighed været 5% af stikledningerne som fejler.

Hvis der er støj på enkelte kanaler, kan det skyldes ulineær frekvensgang i din interne huskabling, som atter igen oftest skyldes forkert samling af flere antennekabler.

Og endelig er stikledningen også dit eget ansvar. Der kan være skader på denne, som forringer tv-billedet og Internetforbindelsen, uden at disse er helt ødelagte, som så blot opleves forringede. Er du i tvivl, så spørg. Hvis du har Internet gennem Tune Kabelnet kan vi som regel straks se, hvis der skulle være tegn på stikledningsfejl.

Hvis der er et problem udenfor din "grænse", så er det som regel også præget af, at der er støj på samtlige analoge TV-kanaler.

* Husk opdateret software på dit fladskærmstv:

På visse digitale tv kan opleves pixelleringer i billedet med få sekunders mellemrum, uden at der er fejl på indkommende signal eller husinstallationen i øvrigt. Tjek derfor om der er softwareopdateringer til dit digitale tv, og hvis der er, få dem lagt på og taget i brug (kræver som regel fabriksnulstilling, hvorved du mister dine egne favoritindstillinger). Husk: Du får regning, hvis du hidkalder tekniker til servicebesøg, og fejlen så ligger i ikke-opdateret software på dit tv.

 

 

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet