Næste bestyrelsesmøde

11. december 2023

Næste medlemsmøde:

27. februar 2024

Næste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Takstblad for Tune Kabelnet – 2023

Takstblad for hele 2023 besluttet af generalforsamling 25.4.2023

 Priser og gebyrer er inkl. moms og Copydanafgift
  TV pakker Tekn.
kontingent
Samlet kontingent Internet Samlerabat Pris med samlerabat
Internet + TV
     År Måned Måned
1 Fuld pakke 7.440 620 35   655 135   10   780
2 Mellempakke 4.680 390 425 550
3 Grundpakke    900 75 110 235
        
4 Internetafgift 2) pr. måned, uanset hastighed 3)      135
5 Teknisk kontingent pr. måned     35
6 Medlemsgebyr B-medlemmer pr. måned 5)     35
 
Andre priser
7
Rykkergebyr (ikke momsbelagt)    
100
8
Service-/Adm.-/Ejerskifte-/Internet-/Flytte- eller lukkegebyr (ikke momsbelagt)    
250
9
Pakkeskiftgebyr, pr. skift    
500
10
Fra-/Tilkobling - DAGSPRIS    
650
11
Tilslutningsafgift til Tune Kabelnet (inkl. router) 1)    
1.000
12
Etablering af internet på eksisterende TV-tilslutning, ekskl. router - der betales direkte til installatør, KK partner. Se dog også her for evt. ekstra omkostninger.    
750
13
Ej tilmeldt Nets (tidligere PBS), opkræves bagud (klik her for Nets-nummer)    
25
14 Gebyr for månedsopkrævning, pr måned     8
15
Tilmelding til internet, inkl. DOCSIS 3.1 router, ekskl. installation 4)    
300
16
Router - DAGSPRIS (revideret 1.11.2021)    
1095
17
Stikledning fra stander til hus, samt montering af én stikdåse inde i huset, inkl. op til 30 mtr kabel, ekskl. gravearbejde. DAGSPRIS, revideret 1.1.2022    
1850

Se takstblad 2022 her.

note 1) 

Tilslutningsafgift på 1.000 kr dækker i hele Tune Kabelnets område, Den er inklusive nyt kabelmodem / router til Internet og tilslutning af denne, eksklusive stikledning.

Herudover skal den enkelte ved nytilslutning betale for stikledning: Denne opgivne pris på stikledningen dækker således udelukkende monteringen af stikledning (tilslutningskabel), samt én stikdåse i huset. For Internet indbefatter det tillige nytilslutning til routeren (skal denne købes løst, altså ved udskifting af en eksisterende, er det til dagspris, se pkt 16). De i pkt. 12 opgivne beløb er etablering af tilslutning til router for eksisterende TV-tilslutninger, og ikke ved nytegnet medlemskab.

Da Internet stort set altid vælges med ved nytilslutning, så er Internet med router indregnet her, anført i pkt. 11.

Og herudover forestår den enkelte grundejer altså selv gravning og forskriftsmæssig fysisk nedlægning af stikledning
Pris for selve gravningen er altså ikke med i stikledningspris eller tilslutningsafgift. Gravearbejde sørger du enten selv for eller du kan kontakte en entreprenør til at hjælpe dig.
F.eks. CR Electric i Roskilde, der har løst en del opgaver i Tune.

Der tages forbehold for stikledningsprisen i pkt. 17; den her anførte pris er faktisk dagspris baseret på 30 meter, da denne afhænger af dagprisen fra vores leverandør. Og du skal regne med en højere pris ved koteletgrunde og andre steder, hvor længden kan overstige 30 meter, som kræver længere og tykkere kabel, hvorfor prisen kan være højere i så tilfælde.

note 2)

Pakken "Kun Internet": Prisen er lig internetafgiften (pkt 4) + teknisk kontingent (pkt 5. div m. 12) = 170 kr/md. 

note 3)

Hastighed afhænger pr 1.1.2022 alene af modem / routertype:

  • DOCSIS 2-modem: EPC2434. Hastigheden er 25/12 Mbit/sek down/up.
  • DOCSIS 3.0-modem: EPC3925, EPC3928, EPC3940. Hastigheden er pr 1.1.2022 reguleret til 300 / 50 Mbits/sek. down / up
  • DOCSIS 3.1-modem: Arris TG3442 og TG6441, AVM 6660. Hastigheden er pr 1.4.2023 reguleret til 1350 / 100 Mbits/sek. down / up
  • DOCSIS 3.1 modemmer vil senere i første halvår af 2023 få, hvis husinstallation er tilpasset med 204 MHz returvej: 500 Mbit upstream (se dog lige nedenfor), ellers 100 Mbps
  • Bemærk: 500 Mbps er først til rådighed, når dette er klart centralt fra, forventet i første halvdel af 2023. Hvis du bestiller vor servicepartner, KK partner til at udføre dette i din egen installation, og du i øvrigt har en DOCSIS 3.1-router, så vil det virke, når vi tænder for det centralt. En sådan installation indebærer også, at du ikke får FM-signal med længere. Når der ændres generelt til 204 MHz returvej, skal FM alligevel slukkes i hele nettet. 

For lejere i Greve Boligselskab (GB) opkræves det tekniske kontingent, der går til at sikre anlægget rent teknisk, fortsat via huslejen i GB.

For alle medlemmer gælder:

Der opkrævedes ved første opkrævning pr 1. januar i året efter takstblad for foregående år. Der sker efterregulering ved førstkommende opkrævning efter ovenstående takstblad.

note 4) 

Tune Kabelnet udleverer siden august 2019 kun modem/router af typen DOCSIS 3.1. Pr. 1.4.2023 havde 82% af medlemmerne en sådan. 

note 5) 

jf. vedtægterne §10.

For at se ældre versioner af takstbladet (tilbage til 2003), så tag et kig i vores ARKIV.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet