Tweets fra @tunekabelnet

Internet via antennekablet

Der opsættes et kabelmodem, som i vort tilfælde faktisk også er en router – datanetmæssigt set – fra Technicolor eller Arris eller fra andre, i hjemmet. Den hedder TG3442S, EPC3940, EPC3925 eller -28 eller EPC2434.

Men vi starter allerede ude i vejen, ved din stander. Bor du i rækkehus, er standeren en samle-stander for mange huse og ofte placeret ved en gavl. Standeren er lukket med en specialnøgle, og det er ikke meningen, at du selv skal pille i den.

Teknik

eller: sådan trækker du dit antennekabel i huset

Her fortæller vi lidt om, hvordan du kan indrette dit antenneanlæg på din egen side af standeren i vejen, således at du har den kvalitet i signalforsyningen, som vi leverer til dig. Hvad enten du blot vil se fodbold på det traditionelle TV, eller at du vil udnytte nettets fulde muligheder, og tilsluttes Internet via antennekablet. Det være sig TV, telefon eller Internet.

Stikledningsforskrift

Almindelige antenneforhold

Regulativet er gældende for medlemmer tilsluttet Tune Kabelnet Antenneforenings fællesantennenet. Tune Kabelnets hovednet er nedgravet i offentlig areal. Forstærkerskabe og forsyningsstandere til de enkelte parceller er anbragt i skel mellem offentlig areal. Hovednettet, skabe og standere er foreningens ejendom, og foreningen etablerer og vedligeholder dette. Stikledning og eventuel forstærker fra forsyningsstanderen til den enkelte ejendom etableres og vedligeholdes af parcellens ejer.

Supplerende til stikledningsforskriften

Gravning

Det er op til den enkelte abonnent selv at nedgrave stikledningen. Tune Kabelnet (inkl. vor serviceinstallatør) påtager sig ikke at udføre gravning. Imidlertid vil el-installatørfirmaet CR Electric i Havdrup, der har løst en del opgaver i Tune, gerne udføre denne opgave. Indgåelse af aftale herom er Tune Kabelnet uvedkommende. Tune Kabelnet indestår ikke for aftaler indgået med Tune Kloakservice.

Installationen inde i huset

Der er udarbejdet en generel branchevejledning til husinstallationer. Den kan hentes her. Den kan forekomme abstrakt og teknisk. Det er fordi den lægger vægt på at være teknisk korrekt, og er derfor først og fremmest møntet på installatører, der er vant til at læse forskrifter, og så er den helt fabrikatneutral.

Tune Kabelnets medlemmer kan købe gør-det-selv materiel via Telecenterets webshop

Løse antennestik
loese stik televes 4132

Tune Kabelnet anbefaler som løse antennestik de HF-tætte helmetal antennestik fra Comega (dansk efterligning af de kendte stik fra Televés). Se vor egen monteringsvejledning for disse-stik. Vi har forsynet medlemmer, som ønsker det, med sådanne stik (til en god pris: 20 kr/stk), og alle som én melder tilbage, at de har markante forbedringer. Husk, at antennekablet tillige skal være med høj skærmdæmpning (over 85 dB). Og dette gælder både kablet fra vægdåsen til videoen og videre til Tv-apparatet.

Lokalforstærker i huset

Støj i form af "mosaik" - "pixellering" - "frosne" eller bare "helt sorte" billeder (i gamle / analoge dage: "sne") vil kunne optræde, hvis man deler signalet op til 3-4 eller flere antennestik i huset. Vi anbefaler da en kvalitets bredbåndsforstærker som f.eks. DKTs DA-xPMR (x kan være 1, 4 eller 8, første billede), eller Wisi's VX81 eller -82 eller VX67B, eller Triax IFA284 (andet billede) eller IFA288. Der skal ikke være separat forstærker for TV og for FM. Du må ikke selv installere forstærker med aktiv returvej tilsluttet til Tune Kabelnet. De to afbildede modeller kan tilpasses til korrekt niveau med omskiftere på indgangen.

Renovering af kabelnettet i Tune

Hele Tune Kabelnet er nu renoveret.

Anlægsrenoveringen har medført udskiftning af en række kabelstykker, samt af alt passivt og aktivt udstyr i alle gadeskabe.

Hvordan med jording af nettet i huset og galvanisk adskillelse

 Det kan være en stor fordel dels at have jordet sin pc, dels at have et galvanisk skillefilter lige for enden af stikledningen hvor den kommer ind i huset, før skillepunkt til Internet-afgrening / lokalforstærker. Men dét er dog ingen garanti mod skader ved et lyn der går direkte i anlægget. men det kan yde en vis transientbeskyttelse, og ikke mindst hindre de såkaldte brumsløjfer, som skyldes stelpotentiale-forskelle mellem apparater i husstanden og antenneanlægget udenfor.

Serviceinstallatør

Det er siden 1. oktober 2019 KK Partner Sjælland. Vi har benyttet dette firma til renovering af det meste af nettet (6 ud af 8 renoverede øer ud af ialt 10) i 2018 og 2019, og er så tilfredse med indsatsen, at de er valgt som serviceinstallatør fra denne dato. Der vil fortsat være gratis tjek af første tilslutning hos medlemmet inklusive tjek af stikledning og udskiftning af denne (eksklusive gravning).

Kabelafleveringspunktet, KAP

Alle nyinstallationer for nytilkomne abonnenter på Tune Kabelnet skal tilsluttes, således, at en eventuel tilslutning til Tune Kabelnets Internetservice kan ske, uden at installationen i huset skal bygges om. Der skal være et såkaldt 65 MHz højpasfilter (”HP”) mellem stikledning og tv og radioer, der tilsluttes til forbindelsen.

Opsummering af teknik

Dette er en samlet opsummering af specifikationerne til din husinstallation:

Specifikationerne, som husinstallationen skal overholde, er indeholdt i bilag 4 til Vejledende tekniske retningslinier for fællesantenneanlæg. De følger den fælleseuropæiske Cenelec-standard og har været de samme i årevis. Bilaget hedder: Bilag 4 Minimumskrav til signal- og systemværdier m.v. i tilslutningsdåse eller abonnent-tilslutningsstik hos abonnenten. Det står på side 63.

Flimmer

Sådan skal antennekabler ikke se ud

Gennemgang af en antenneinstallation fra det virkelige liv, som er så dårlig skærmet, at det giver forstyrrelser på kundens TV-billede.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet