Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

Internet via antennekablet

Artiklen beskriver hvordan kabelmodem med router indpasses i antennekabel systemet og nogle typiske begåede fejl

Der opsættes et kabelmodem, som i vort tilfælde faktisk også er en router – datanetmæssigt set – fra AVM, Arris eller Technicolor, i hjemmet. Den hedder AVM6660, TG6441, TG3442, EPC3940, EPC3925 eller -28.

Men vi starter allerede ude i vejen, ved din stander. Bor du i rækkehus, er standeren en samle-stander for mange huse og ofte placeret ved en gavl. Standeren er lukket med en specialnøgle, og det er ikke meningen, at du selv skal pille i den.

Det forbyder vi faktisk. Standeren er det sted, hvor det tykke fødekabel er forbundet med kablet ind til din husstand. Det sker via en forgrening eller en fordeler. Denne fordeler kan have tilslutninger til flere huse og den indeholder tillige en tilpasning af signalniveau, sådan at det signal, der sendes ind i huset er det samme, uanset hvor i kæden på fødekablet, standeren er placeret.

Men i denne sammenhæng er det vigtige, at der er monteret et filter mellem fordeler og stikledningen ind til dit hus. Det gælder samtlige tilsluttede i hele nettet. Når et medlem tilslutter sig Internettet, fjernes dette filter fra standeren og det placeres i stedet inde i huset. Filteret er nødvendigt for at hindre uønskede signaler inde fra medlemmernes installationer i at rende retur via returvejen. Sker det, vil hele Internettrafikken blive ødelagt i større eller mindre dele af nettet. Man kan sige, at en smule støj fra enkelte medlemmer summeres op, og forstærkes op, jo mere og mere man kommer retur til hovedstationen. Derfor er dette filter nødvendigt, og alle kabel- og stikforbindelser skal være af højeste klasse. Sådan har vi et HF-tæt kabelnet. (Og glem alt om, at du kan få helt gratis Internet, hvis du skulle få fat i et kabelmodem eller router ad omveje og sådan bare selv fik lyst til at pille filteret af ude i standeren. Det vil ikke kunne lykkes og du vil få regningen for fejlsøgning og -udbedring. Hvert eneste kabelmodem er kendt og registreret på sin MAC-adresse i hovedanlægget. Så glem dét).

I den anden ende af din stikledning – inde i huset, findes der i dag normalt en vægdåse eller måske en forstærker med efterfølgende fordeler til flere antennekabler internt i huset, hvis du kun abonnerer på tv-signaler.

Der er placeret en forgrening. Denne forgrening er indsat før første antennedåse og før en eventuel lokal antenneforstærker, du måtte have sat op. Tune Kabelnet (vor installatør) sørger for montering af denne forgrening. Fra forgreningens ene ben føres ét antennekabel kabel videre til kabelmodemmet med routeren. Kvaliteten af dette kabel er beskrevet nedenfor. På det andet ben er der placeret et filter, og efter det fortsætter vi til det hidtidige TV-antennesystem i huset. Forgrening og filter er placeret i én og samme dåse, der typisk hedder DVU1-4. Den er indeholdt i en klimabestandig, fuldstændigt tætmetaldåse. Det betyder, at den er helt tæt for ind- og udstråling af radiobølger og elektrisk støj, og for indsivning af fugt og insekters gøren og laden.

På denne måde tillader vi kun returtrafik fra kabelmodemet (routeren). Det er helt afgørende for succes, at dette filter spærrer effektivt, og at lednings-, stik- og forbindelseskvaliteter er i top hele vejen igennem.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet