Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

Installationen inde i huset

Artiklen beskriver hvordan man selv kan tage fat på sin husinstallation

Der er udarbejdet en generel branchevejledning til husinstallationer. Den kan hentes her. Den kan forekomme abstrakt og teknisk. Det er fordi den lægger vægt på at være teknisk korrekt, og er derfor først og fremmest møntet på installatører, der er vant til at læse forskrifter, og så er den helt fabrikatneutral.

Tune Kabelnets medlemmer kan købe gør-det-selv materiel via Telecenterets webshop

Dansk Kabel-Teknik, DKT, har også udsendt en glimrende vejledning til teknisk/fagmæssigt forsvarlige husinstallationer. Tune Kabelnet følger stort set principperne i denne. Vi fraråder dog anvendelsen af twist-on F-connectors, og benytter kun fastcrimpede connectors på Internetsiden, se illustrationen nedenfor. Du skal være opmærksom på, at dette er en enkelt fabrikants forslag og derfor benytter hans komponenter. De generelle vejledninger (fra AFO) er uafhængig af fabrikater.

coaxial kabel opbygning

Indendørskabler skal være dobbeltskærmede (alu-folie og tråde i skærm), for eksempel DKTs DG113 eller 123. Se hele produktsortimentet på engelsk for CAVELs coax-kabler med digitalkvalitet her. Se også videoer om kabelproduktionen. Læs Televès' mini-kursus i coaxialkabler her, så du kan se hvordan kablet skal være indrettet.

Kabler i gamle husinstallationer eller velmenende gør-det-selv installationer mangler ofte folien under trådene uden på midter-isolationsstykket (det hvide). Denne folie er her vist som kobber, men kan også udmærket være aluminium. Uden på trådene er her vist en tynd plastfilm, der holder på trådene indenfor selve den her sorte kappe. Denne film er ikke obligatorisk. men det er af afgørende betydning, at der er folie i skærmen. Kvaliteten af folien og antallet af tråde i skærmen afgør til sammen hvor godt kablet er skærmet mod indstråling udefra, af f.eks. elektriske impulser fra andre systemet, lysnet, hus-lys-automatik mv. Coaxialkabler købt i byggemarkeder er typisk for ringe på netop dette punkt. Det er helt misforstået at spare på dette punkt, for netop her (i dårlig afskærmning og ustabil og løs konnektering) ligger en meget vigtig årsag til blips og udfald og små ryk i digitale tv-billeder. DIsse ryk skyldes datatab, der opstår ved indstråling af støjimpulser udefra.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet