Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Afgrener til router og antenneforstærker i 2022

Vi gennemgår de Internetafgrenere, derskal bruges til DOCSIS 3.1, med fremvej op til 1218 MHz og returvej op til 204 MHz. Vi viser de gamle afgrenere der skal skiftes, og endelig 2 brugbare lokalforstærkere til 1218 MHz.
Vi anbefaler, at du får vor servicepartner til at udføre denne ændring.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet