Næste bestyrelsesmøde

11. december 2023

Næste medlemsmøde:

27. februar 2024

Næste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Medlemsmøde tirsdag 28. februar 2023

Som fastlagt i vedtægterne §15 afholdtes medlemsmøde tirsdag 28. februar 2023 kl 19.00 i Menighedscentret. 

Vi gennemgik:

 1. Web-tv – Playmaker
  • Præsentation af virkemåde og nye features.
   Allente TV, der står for den om, gav en uddybet visning.

  • Nye streamingtjenester fra Allente:
   Hvis du kun vil streame, kan du købe tre forskellige pakker, inkl. Viaplay til hvad de kalder favorable priser.

 2. Regnskabsresultat 2022
  • Kassereren gennemgik

 3. Budget 2023, grundlag
  • Prisudviklingen på indkøb af programmer og netværk
  • Prisudviklingen på el
  • Prisudviklingen på modemmer
  • Kontingent og takster 2023

   Oplæg til budget 2023 indebærer:
   Der en del af betalingskanalerne stiger 10-12%, og sportskanalerne stiger 31%. Det kan ikke undgås, at dette påvirker pakkeprisen.
   Pga. især stigende el-priser hæver vi grundkontingentet fra 360 kr/år til 420 kr/år (16,7%). Internet stiger ikke, men er fortsat 135 kr/md.
   Vi indfører samlerabat på TV-pakker, som udløses, hvis man også har Internet hos Tune Kabelnet. Dét har ca 85% i dag.
   Dette var altså oplægget, og det skal vedtages endeligt på generalforsamlingen 25. april 2023.

 4. Projekter 2023
  • 500 Mbit upstream-hastighed med 204 MHz returvejsgrænse går nu i gang ø for ø. Vi starter med Midt-øen og Sydøen. Det berør ca 400 medlemmer.
  • Yderligere ø-opdeling for at sikre det stigende behov. Det er med i budgettet for 2023.
   Der er flere øer som opdeles, i første omgang kun i returvejen, eftersom der ikke er nogen trængsel på fremvejen.
    

Medlemsmødet er af orienterende / drøftende art; der skal ikke vedtages noget; endelige beslutninger sker på generalforsamlingen, som i år er tirsdag den 25. april kl. 19 i Menighedscentret.

 

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet