Næste bestyrelsesmøde

11. december 2023

Næste medlemsmøde:

27. februar 2024

Næste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Færdig - opdateret 9. august 2023

Udvidelse upstream for Internet på alle øerne i sommeren 2023.

Arbejdet er nu afsluttet. Alle medlemmer kan nu få 1350 / 500 Mbit down/up.

Vi har omlagt frekvenserne for alle de gamle DOCSIS 3.0-modemmer. Disse benyttes af under en femtedel af brugerne. 

Samtidig har vi slukket vi for FM-radio-signalet. Du kan ikke mere modtage FM-radio signaler via kabelnettet. Radio kan dog fortsat høres, men vis dit tv, hvor vi har 29 radiokanaler i digital kvalitet.

Hvad indebærer dette for brugerne

Kapaciteten i upstream-hastigheden kan øges mange gange. Foreløbigt var vi hævet den fra 100 til 500 Mbit.

Vi har nemlig taget et stort nyt frekvensområde i brug til upstream-trafik. 

Det er fordi vi har udvidet det frekvensområde, der bruges til returvej, fra 20-65 MHz med området 108-204 MHz. Det kører så tilmed ren DOCSIS 3.1. Den er dobbelt så effektiv som DOCSIS 3.0. 

Og dermed har vi så kunnet udvide upstream hastigheden fra 100 til 500 Mbit for de, hvis installation er klargjort til at køre med 204 MHz returvej. Tune Kabelnet har udført ændringen ude på anlægget — det enkelte medlem skal selv betale omkostning til ombygning inde hos sig selv. Dette består mestendels i indsættelse/skift af en passiv internetafgrener – denne kaldes ofte en "DVU" – eller skift af en tilslutningsdåse. Disse er vist her. Hvis signal til din router går gennem en antenneforstærker, så skal der indsættes en DVU før forstærkeren for at omgå denne for internetsignalernes vedkommende.

Ændring af installation inde hos den enkelte anbefales udført af vor servicepartner, som kan fakturere medlemmet for dette.

Fordeling af radio i nettet: Vi fordeler fortsat 29 radio-kanaler. Det sker nu rent digitalt, via TV-kanalerne 401-446 (1401-1446 på visse modtagertyper). Hertil kommer, at du også selv kan streame radio via nettet, benyt f.eks. "DR Lyd". Eller benyt en DAB-modtager (Tune Kabelnet fordeler ikke DAB-signal).

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet