00-TKN 01-HD barn-tv egypt fjernbetening golf internet intranet ip-telefoni soccer webmail

Tweets fra @tunekabelnet

Fælles forbrug

Din IP-adresse er 44.197.197.23. Du er dermed ikke på nettet via Tune Kabelnets Internet lige nu, og du indgår ikke i det fælles forbrug

 

Generalforsamling — afholdes 14. oktober 2021

Generalforsamling 2021 afholdes 14. oktober 2021. Sted: Tune Menighedscenter, Tune Center 17, Tid: kl. 19.00

Hvad blev der af GF 2020 og GF i foråret 2021?

GF 2020 var planlagt afholdt torsdag 30. april 2020 i Menighedscentret i Tunecentret (Tune Center 17). kl 19.00 - 21.00

Men pga Corona-krisen og forbud mod forsamlinger > 10 personer - eller endnu mindre, besluttede bestyrelsen den udskudt indtil tidligst 1 måned efter at dette forbud er løftet så meget, at vi kan forsamles op til 100, og samtidigt, at vi ikke vil afholde den i sommerferieperioden. Bestyrelsen besluttede i oktober 2020 pga. Corona restriktionerne at udskyde indtil videre.

Efterfølgende bestyrelsesmøder har løbende vurderet muligheden for at kunne afholde GF lovligt, demokratisk og på betryggende vis. Derfor er den blevet skubbet, indtil den i august 2021 fastlagte dato: Til 14. oktober 2021. Til den tid vil alle Corona-relaterede restriktioner være væk.

Frist for forslag til vedtagelse er 21. september 2021.

For at få økonomien til at hænge sammen, så har vi reguleret vi priserne pr 1.7.2020 med de satser, der er i det forslag til takstblad, vi fremviste på medlemsmødet 27.2.2020. Dette er lagt op som foreløbigt takstblad, se her.

Men det var/er så bare fortsat at betragte som a conto-opkrævninger, idet der sker en endelig efterregulering, så snart en ordinær generalforsamling kan træffe beslutning om budget og takstblad.

Det har så givet stigninger på TV-pakker for 2020, og den på GF i 2017 aftalte sænkning af prisen på internet down på 250 Mbit tilbage til 125 kr / md med virkning fra 1.7.2020.

Nye Internet-hastigheder: 1.000 / 500 Mbit - én pris til alle: 135 kr/md.

Læs mere om nye internethastigheder

Bestyrelsen har 10. august 2021 besluttet at regulere prisen for Internet pr 1.1.2022 op, fra 125 kr/md til 135 kr/md. Og samtidigt afskaffe prisen på 189 kr/md for 1000 Mbit, idet hastigheden 1000 Mbit (down) i stedet fra 1.1.2022 leveres til alle, der benytter et DOCSIS 3.1 modem, og: Til samme takst som alle andre fra 1.1.2022: 135 kr/md. 2 ud af 3 med internet hos TKN benytter pr 1.8. 2021 et DOCSIS 3.1 modem.

Denne takst er foreløbig, a conto, og skal derfor endeligt fastlægges af generalforsamlingen, der behandler budget og takst for 2022, som finder sted i april 2022.

Hastigheden i upstream vil være uændret 50 Mbit for alle med DOCSIS 3.0-modem (EPC39xx), og 100 Mbit for alle med DOCSIS 3.1-modem - dog således, at hvis egeninstallation tilpasses til 204 MHz returvej, vil man med DOCSIS 3.1-modem få 500 Mbit upstream-hastighed. Tune Kabelnets installatør (KK partner) kan mod betaling foretage denne tilpasning. Alle nye installationer udført efter 1.9.2021 udføres til dette.

DOCSIS 3.1 indeholder mulighed for sænkning af latency ("pingtid"). Så snart dette bliver indarbejdet i vor software af leverandøren, Harmonic, medtager vi det. Vi taler om pingtid på under 2 ms.

 

Dagsorden iflg. vedtægterne §5

 

TKN gf 20190430 2
Fra GF 2019. Foto: © Tage Lauritsen

Som medlem kan du få tilsendt indkaldelsen pr mail, inklusive regnskab og stillede forslag, hvis vi har din mail-adresse.
klik her for at gå til selvbetjeningen og indberette din kontakt mail-adresse og kontakt mobil nummer

Tilbud internet

Opgradér din router !

Du kan opnå en væsentlig forbedring ved at skifte, hvis du har en EPC2434 (12-14 år gammel), EPC3925 (7-11 år gammel), EPC3928 (7 år gammel), eller EPC3940 (2-7 år gammel).

EPC3940 får reguleret sin hastighed op fra 250 til 300 Mbit down senest 1.1.2022, men vi anbefaler at skifte til den nyeste router. Du betaler selv for din router. Som belønning får du 1000 Mbit down, og - med en tilpasning af din installation til 204 MHz returvej - 500 Mbit up. I alle tilfælde til samme pris (fra 1.1.2022) på 135 kr/md.

Der kører stadig 10 (0,7 %) ældre routere typen EPC2434 hos medlemmerne. De kan i bedste fald overføre op til 25 Mbit down og 12 Mbit up (retur) (trådforbundet). Af EPC3925 og 3928 er vi nede på 53 (3,3 %).

EPC2434 er umulig til trådløs eller til streaming. EPC3925 har en strømforsyning, der er slidt op hos mange, og det ytrer sig ved, at den ofte er umulig til trådløs. EPC3940 begynder at vise tegn på forældelse i form af ustabilitet.

CopyDan Verdens TV

Se TV-program-information fra Verdens TV

Du kan bl.a. se hvilke programmer, der er med danske undertekster.

Copydan Verdens TV arbejder for rettighedshaverne til 'Kunst, Viden og Underholdning’ og på den måde adgang til de svenske, norske og tyske nabolandskanaler.

Tune Kabelnet 50 år

TKNs historie (1970)

Se Tune Kabelnets hjemmeside fra august 2002 her. Se det første oplæg til Internet fra februar 1999. Vort båndbreddeforbrug er 2000-doblet på 19 år, mens tilslutningsprisen er gået fra 6000 kr til 300 kr for Internet alene.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet